Professor Chris Collins announced as ISM President-Elect

The ISM is delighted to announce Professor Chris Collins, Head of the School of Music and Media at Bangor University as ISM President-Elect, at a critical time of great change, both within the music sector and in the broader national and international context as the UK awaits its departure from the EU. He will become ISM President 2020-21 in April 2020 when Dr Jeremy Huw Williams’ term comes to an end.

Professor Chris Collins joined the lecturing staff of the School of Music at Bangor University in 2001 after completing a PhD on European influences on the Spanish composer Manuel de Falla (1876-1946). He has worked extensively on early twentieth-century music in France and Spain, and has more recently branched out into the study of 1960s popular music. Current projects include a monograph on Falla’s experience of music by composers of other nationalities, and a new critical edition of Falla’s prose writings. He teaches an eclectic range of topics in music history and performance, and directs the Bangor University Symphony Orchestra and Chorus.

He was awarded a Bangor University Honorary Teaching Fellowship in 2007, and is a Fellow of the Higher Education Academy. He was a member of the QAA benchmark revision panel for Music in 2015-16, and has been an adviser to a number of organisations on music education at all levels. He was appointed Head of Music at Bangor University in 2012, and was awarded a Personal Chair in 2016. He is a Council Member of the Royal Musical Association, was formerly Vice-Chair of the National Association for Music in Higher Education, and has also served on the Board of the ISM since 2018.

George Vass, who was announced as President-Elect in ISM Music Journal earlier in the year, sadly stepped down from the role due to ever-increasing demands on his time. This includes numerous conducting engagements and his roles as Artistic Director of the internationally-renowned Presteigne Festival and as treasurer and governor of the Royal Society of Musicians. George, a committed ISM member since 1980, remains a keen supporter of the ISM in all of its work and wishes it well in its future endeavours. The ISM likewise wishes George all the best with the future.

About Bangor University

Bangor University has a long record of academic excellence and a reputation for excellent teaching and student care.

Bangor University was awarded the Gold standard in the UK Government’s new Teaching Excellence Framework, in the first round of TEF and is placed among the top 100 European Universities for the quality of its teaching according to the THE European University Teaching Ranking. The University is among the top 10 in the UK (of the UK’s best non-specialist universities, the traditional institutions who offer a broad range of subjects) in the annual National Student Survey (July 2019).

Research at Bangor University has been highly rated in the 2014 Research Excellence Framework which recognised over three-quarters of Bangor’s research as either “world-leading” or “internationally excellent”.

The University has 11,000 students and offers 500 degree programmes. With 2,000 members of staff, Bangor University is a major employer in north Wales and a leading contributor to the regional economy.

****

Cyhoeddi yr Athro Chris Collins yn Ddarpar Lywydd Cymdeithas Gorfforedig y Cerddorion

Mae’n falch gan Gymdeithas Gorfforedig y Cerddorion (ISM) gyhoeddi yr Athro Chris Collins, Pennaeth Ysgol Cerddoriaeth a’r Cyfryngau Prifysgol Bangor, yn Ddarpar Lywydd yr ISM, ar adeg allweddol o newid mawr o fewn y sector cerddoriaeth, ac yn y cyd-destun ehangach Prydeinig a rhyngwladol wrth i’r DU aros i adael yr UE. Bydd yn olynu tymor Dr Jeremy Huw Williams fel Llywydd yr ISM ar gyfer 2020-21 yn Ebrill 2020.

Ymunodd yr Athro Chris Collins â staff darlithio yr Ysgol Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor yn 2001 wedi iddo gwblhau PhD ar y dylanwadau Ewropeaidd ar y cyfansoddwr Sbaenaidd Manuel de Falla (1876-1946). Y mae wedi gweithio yn helaeth ar gerddoriaeth dechrau’r ugeinfed ganrif yn Ffrainc a Sbaen, ac hefyd yn fwy diweddar wedi ymchwilio i gerddoriaeth boblogaidd y 1960au. Ymhlith ei brosiectau cyfredol y mae monograff ar brofiad Falla o gerddoriaeth gan gyfansoddwyr o genhedloedd eraill, ac argraffiad beirniadol newydd o ysgrifennu rhyddiaeth Falla. Mae’n dysgu amrywiaeth eclectig o bynciau ym maes hanes cerddoriaeth a pherfformio, ac yn arwain Cerddorfa a Chorws Symffoni Prifysgol Bangor.

Dyfarnwyd Cymrodoriaeth Ddysgu Prifysgol Bangor er Anrhydedd iddo yn 2007, ac y mae yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch. Roedd yn aelod o’r panel adolygu meincnodau y QAA ar gyfer Cerddoriaeth yn 2015-16, ac y mae wedi bod yn ymgynghorydd i nifer o fudiadau ar addysg gerddorol ar bob lefel. Penodwyd ef yn Bennaeth Cerddoriaeth Prifysgol Bangor yn 2012, a dyfarnwyd Cadair Bersonol iddo yn 2016. Y mae’n Aelod Cyngor y Gymdeithas Gerddorol Frenhinol, bu gynt yn Is-Gadeirydd y Gymdeithas Genedlaethol ar gyfer Cerddoriaeth mewn Addysg Uwch, a bu yn aelod o Fwrdd Cymdeithas Gorfforedig y Cerddorion ers 2018.

Yn anffodus, bu raid i George Vass (a gyhoeddwyd ynghynt eleni yn y Newyddiadur Cerddoriaeth yn Ddarpar-Lywydd yr ISM) ymddiswyddo oherwydd galwadau trwm ar ei amser, gan gynnyws ymrwymiadau arwain yn ogystal â bod yn Gyfarwyddwr Artistig Gŵyl Llanandras. Mae hefyd yn drysorydd a yn lywodraethwr Gymdeithas Frenhinol y Cerddorion. Bu George yn aelod ffyddlon o’r ISM ers 1980, ac y mae'n cefnogi gweithgareddau yr ISM yn frwd. Hoffai George ddymuno pob llwyddiant i’r ISM ar gyfer ei gwaith yn y dyfodol, ac yn yr un modd dymuna yr ISM yn dda iddo ar gyfer ei ddyfodol yntau.